GREENTOUR

Green Entrepreneurship through Sustainable Eco-Tourism

HET PROJECT

GreenTour: “Green Entrepreneurship through Sustainable Eco-Tourism”: Groen ondernemen door duurzaam Ecotoerisme een 2-jarig Erasmus+ samenwerking partnerschap op het gebied van Jeugd, met deelname van organisaties uit 5 verschillende landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Griekenland. Samenwerken om het bewustzijn te vergroten van de mogelijkheden binnen duurzaam eco-toerisme voor groen ondernemerschap. Het hoofddoel van het project is om Jonge mensen het potentieel voor duurzame ondernemershap als een methode voor zowel economische groei in plattelandsgebieden als een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering door het bevorderen van duurzamer toerisme en een groener perspectief te ontdekken.

PROJECTRESULTATEN

Gedurende de 2 jaar dat het project loopt, wil GreenTour de volgende resultaten ontwikkelen.

• Website over het project: Multilevel 6 talige project website en social media beschikbaar (Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands en Grieks).

• Ecotoerisme Competentiekader voor jongerenwerkers en Eco-toeristen: Een competentiekader dat de belangrijkste competenties toont die nodig zijn om een groene onderneming, ecotoerisme, te ontwikkelen, speciaal ontworpen voor jongerenwerkers en potentiële ecotoeristen. Beschikbaar in de talen van de aangesloten partners (Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands en Grieks).

• Online cursus GreenTour: Een geavanceerde online cursus gebaseerd op de bevindingen en kennis ontwikkeld in het Green Tour Competentie Framework. Ontworpen om potentiële “Eco-Tourers” die hun competenties willen verbeteren met een interactieve, inspirerende ervaring, die de kans biedt om de “Key-points” te leren voor het opstarten en runnen van een duurzame onderneming in de toeristische sector. Beschikbaar in alle projecttalen (Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands en Grieks).

• Greentour handboek: Een beknopt handboek met uitkomsten van de vorige projectresultaten en bronnen. Een makkelijk leesbare gids met strategieën en goede praktijkvoorbeelden. Beschikbaar in alle projecttalen (Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands en Grieks).

• Competentie ontwikkeling: Een jongerenuitwisseling in Guadeloupe. Het implementeren van het project handboek en hulp bij innoveren van het project. Jongerenuitwisseling in Guadeloupe, waar jonge mensen samenkomen om te leren en zich onder te dompelen in een ideale locatie voor groen ondernemerschap en open discussies over ecotoerisme. Groen ondernemerschap en hun rol in de strijd tegen klimaatverandering.

• Slotconferentie van het project is in Spanje. Daar zullen de resultaten verspreid worden onder jongeren en de jongerenwerkers. Het promoten van de waarden en kennis opgedaan gedurende implementatieperiode van het project. Om deelnemers te enthousiasmeren om eco-toerisme en groen ondernemerschap te omarmen als de nieuwe beweging achter toerisme.

DOELGROEPEN

• Jongeren tussen 16-30 jaar in landelijke en semi-landelijke gebieden.

• Jeugdleiders en jeugdwerkers.

• Vrijwilligers en docenten/opleiders die betrokken zijn bij jeugdwerk of onderwijs.

• Potentiële “Eco-toeristen” en andere geïnteresseerde belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in groen ondernemerschap.

*Tijdens het 2 jarige project zullen extra doelgroepen worden geïdentificeerd en betrokken bij de Implementatie van het project. Geïnteresseerde partijen kunnen zo profiteren van de gratis toegankelijke resultaten en uitkomsten van het project Green Tour.

GREENTOUR

Green Entrepreneurship through Sustainable Eco-Tourism

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2022-2-FR02-KA220-YOU-000097173

Scroll naar boven
Scroll naar top